Lähde: facebook

Silman luonnonsuojelualue

Silman luonnonsuojelualue sijaitsee Haapsalun Tagalahden ja Noarootsin järvien alueella. Se on perustettu suojelemaan paikallista matalaamerta, kaislikkoa, rantaniittyjä ja järvien eliöstöä. Suojelualueen keskus sijaitsee Saaren kartanossa Pürksissä. Silma on yksi tärkeimmistä vesilintujen pesimispaikoista ja muuttoajan kokoontumispaikoista Virossa. Saunjan lahti luetaan Väinameren alueen tärkeisiin makeanveden kalojen kutualueisiin. Hyvä tietää: Silmalta löydät myös kuusi tähystystornia ja useita retkipolkuja.

Silman luonnonsuojelualue sijaitsee Haapsalun Tagalahden ja Noarootsin järvien alueella. Se on perustettu suojelemaan paikallista matalaamerta, kaislikkoa, rantaniittyjä ja järvien eliöstöä. Suojelualueen keskus sijaitsee Saaren kartanossa Pürksissä.

Ominaisuudet ja varusteet